Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
25/05/2023

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
15/03/2023

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
04/11/2022

2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
22/07/2022

Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ
22/06/2022

Ανάρτηση οδηγιών για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο τελικής εκταμίευσης
31/05/2022

Αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου
06/04/2022

Διευκρινίσεις σχετικά με τα Φωτοβολταϊκά συστήματα
21/12/2021

Ορθή επανάληψη: Αλλαγή γραμμής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης helpdesk
02/07/2021

Ανάρτηση στοιχείων Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ)
28/06/2021

Ορθή επανάληψη-Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων Πολυκατοικίας
28/04/2021

Ανάρτηση τεχνικού εγχειριδίου
08/04/2021

Διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις αποβίωσης Ωφελουμένων
05/04/2021

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
31/03/2021

Εναρξη φάσης υποβολής δικαιολογητικών
22/02/2021

Εγχειρίδιο Υποβολης Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α'
29/01/2021

Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Β'
27/01/2021

Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Α’
27/01/2021

Εγχειρίδιο Υποβολης Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β
27/01/2021

'Επανεκκίνηση 25.01.2021 με τεχνικές προσαρμογές
25/01/2021