Ανακοινώσεις

Προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρωμής
07/07/2024

7η τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
12/10/2023

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
03/10/2023

6η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
28/08/2023

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
27/07/2023

5η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
27/07/2023

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
29/06/2023

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
25/05/2023

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
15/03/2023

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
04/11/2022

2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
22/07/2022

Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ
22/06/2022

Ανάρτηση οδηγιών για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο τελικής εκταμίευσης
31/05/2022

Αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου
06/04/2022

Διευκρινίσεις σχετικά με τα Φωτοβολταϊκά συστήματα
21/12/2021

Ορθή επανάληψη: Αλλαγή γραμμής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης helpdesk
02/07/2021

Ανάρτηση στοιχείων Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ)
28/06/2021

Ορθή επανάληψη-Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων Πολυκατοικίας
28/04/2021

Ανάρτηση τεχνικού εγχειριδίου
08/04/2021

Διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις αποβίωσης Ωφελουμένων
05/04/2021