Δελτία Τύπου

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
17/02/2023

3η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"
28/06/2021

1η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"
06/04/2021

'Εναρξη προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
10/12/2020

Εναρξη Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
10/12/2020