Επιστροφή

7η τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/103438/1318/10.10.2023 (ΦΕΚ Β’ 5926) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 7η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 ΚΥΑ προκήρυξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Με την 7η τροποποίηση, για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 30/04/2023 έως και 14/06/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15/06/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 15/09/2023 έως και 30/09/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 10/10/2023.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη ΚΥΑ.