Επιστροφή

5η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/74262/1019/10.07.2023 (ΦΕΚ Β’ 4525) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 5η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Με την 5η τροποποίηση, για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 30/04/2023 έως και 14/06/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15/06/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 31/05/2023 έως και 14/07/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15/07/2023.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.