Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
25/05/2023

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
15/03/2023

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
17/02/2023

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
04/11/2022

2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”
22/07/2022

Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ
22/06/2022

Ανάρτηση οδηγιών για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο τελικής εκταμίευσης
31/05/2022

Αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου
06/04/2022

Διευκρινίσεις σχετικά με τα Φωτοβολταϊκά συστήματα
21/12/2021

Ορθή επανάληψη: Αλλαγή γραμμής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης helpdesk
02/07/2021

— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 33 αποτελέσματα.