Επιστροφή

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την έναρξη υποβολής δικαιολογητικών στις 02/03/2021 των αιτήσεων που ήταν ήδη στο στάδιο δικαιολογητικών, γίνεται υπενθύμιση ότι για τις αιτήσεις αυτές η τελευταία ημέρα υποβολής δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος “Εξοικονομώ Αυτονομώ” είναι η 01/04/2021. Για όσες αιτήσεις έχουν εισέλθει ή θα εισέλθουν στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών μετά τις 02/03/2021, ως έναρξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα η ημερομηνία  εισόδου στο στάδιο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, για την εν λόγω προθεσμία δεν προβλέπεται παράταση. Συνεπώς σε όσες αιτήσεις δεν υποβληθούν δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας, αυτές θα ακυρώνονται αυτόματα.

Παρακαλούνται οι χρήστες, ωφελούμενοι και σύμβουλοι έργου, να παρακολουθούν την σχετική προθεσμία πού ειναι ενεργοποιημένη στην καρτέλα Προθεσμίες της αίτησής τους.