Επιστροφή

Εγχειρίδιο Υποβολης Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β

Αναρτήθηκε στην σχετική ενότητα το εγχειρίδιο Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων Πολυκατοικίας Τύπου Β', ενώ άμεσα θα ακολουθήσει και η ανάρτηση του αντίστοιχου εγχειριδίου για την αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α'.