Επιστροφή

Εγχειρίδιο Υποβολης Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α'

Αναρτήθηκε στην σχετική ενότητα το εγχειρίδιο Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων Πολυκατοικίας Τύπου A'. Επίσης χρήσιμες είναι οι από 27/01/2021 αναρτήσεις με τα βήματα υποβολής καθώς και με διευκρηνίσεις που αφορούν τους τύπους αιτήσεων πολυκατοικίας.