Επιστροφή

1η τροποποίηση της προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ"”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1470/17 (ΦΕΚ Β’ 135/19.01.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20-11-2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 5229).”.

Σύμφωνα με αυτήν, μετατίθενται ορισμένες ημερομηνίες έναρξης υποβολής αιτήσεων  της ενότητας 5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προθεσμίες , και διορθώνονται εκ παραδρομής λεκτικά σφάλματα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Δείτε τον τροποποιημένο Οδηγό Εφαρμογής εδώ